Andrzej Filipkowski

Portret
Był jednym z kilku młodych, najzdolniejszych studentów, których na początku przełomowych dla polskiej elektroniki lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku powołał na swoich asystentów profesor Adam Smoliński, wychowanek profesora Janusza Groszkowskiego, kierujący od 1945 roku Katedrą Podstaw Telekomunikacji. Nie było jeszcze wtedy naszej współczesnej elektroniki, ale była to już nowa era: radiotechniki i łączności bezprzewodowej.
Nasze drogi spotkały się w 1967 roku, gdy bezpośrednio po dyplomie zostałem przyjęty do pracy w Katedrze prowadzonej nadal przez profesora Adama Smolińskiego. Andrzej był już cenionym pracownikiem nauki, ja świeżo zatrudnionym asystentem. Od razu powiedziano mi, że tu, w Katedrze, wszyscy mamy być po imieniu, oczywiście z wyjątkiem Profesora.
W 1970 roku, w wyniku reorganizacji uczelni powstały instytuty grupujące po kilka dawnych katedr. Powstał również nasz Instytut Podstaw Elektroniki. Andrzej Filipkowski miał już swój zespół naukowy. Ja byłem członkiem innego. Widywaliśmy się zwykle na korytarzu i, oczywiście, czasem na seminariach. Był zawsze uśmiechniętym kolegą, traktującym wszystkich z szacunkiem i sympatią. Szczerze mówiąc zazdrościłem mu klasy.
W 1978 roku Andrzej Filipkowski został dyrektorem naszego Instytutu. Któregoś dnia po paru latach, gdy mijaliśmy się na korytarzu, zagadnął mnie czy zgodziłbym się zostać jego zastępcą ds Nauki. Oczywiście – powiedziałem, imponował mi przecież od lat. Byliśmy przez dwa lata bliskimi współpracownikami. Nadal był luźny, uśmiechnięty. Błyskawicznie podejmował decyzje, choć zawsze po namyśle. Nie było trudnych chwil. Był lubiany w Instytucie przez wszystkich. Był po prostu wyjątkowym Człowiekiem.
Zmarł w kwietniu 2020 roku, w wieku 90-ciu lat. Dopiero teraz, przypadkiem, dowiedziałem się o tym z internetu. Od ponad 30 lat pracowałem poza Politechniką. Jednak pamiętam go jak dziś i nie zapomnę.
23.12.2020 r.

Wojciech Nowakowski Wikipedia
refleksyczasu@aol.com
Tel. +48 690657821/